Activiteiten

Binnen onze verschillende organisaties bieden wij de volgende activiteiten allemaal op een eigenwijze en unieke manier aan:

 • Jongerencoaching
 • Sportcoaching
 • Business coaching MKB 

 

Hieronder staan alle activiteiten verder omschreven. Bel gerust met +31 655305515 voor meer informatie. Een afspraak is snel gemaakt!

 

 

Jongerencoaching

Er zijn veel jeugdigen en veel jongeren die het moeilijk vinden om hun leven gestructureerd en op een uitdagende manier te leven. Dit kan komen door remmende factoren als gezondheid, financiën, misfitting, traumatische gebeurtenissen, gezinsproblemen etc. Onze coachings trajecten om dit patroon te doorbreken zijn bijzonder en uitdagend te noemen. Graag maken we samen met jou een Sport & Motivatie Plan om deze negatieve patronen te doorbreken en om aan de slag te gaan om jouw nieuwe doelen te realiseren.

 

Doelgroepen:

- Jeugdigden in het basisonderwijs

- Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten

- Jongeren met of zonder uitkering

- Jeugd en jongeren met licht traumatische ervaringen; scheiding, gezinsproblemen, overlijden

- Jeugd en jongeren die moeilijk geaccepteerd worden of denken niet geaccepteerd te worden

- Overige kwetsbare jeugd en jongeren: jeugd en jongeren met obesitas of lichte angststoornissen

- Jeugd en jongeren in asielzoekerscentra

 

Doelen:

Door middel van sport jeugd en jongeren begeleiden en coachen met als doel:

- Activeren, vitaal worden! Zorgen voor regelmaat en een juiste balans in het leven

- Het opwekken van positieve energie en een positief gevoel

- Uit je schulp/isolement komen en laten zien dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft

- Vooruit komen en ontwikkelen

- Oplaadpaal zijn! Uit het rood en weer in het groene komen!

- Luisteren naar jezelf. Welke zaken spelen mee waardoor het minder gaat

- Werkervaring opdoen in de sportwereld

- Loopbaanadvies, opleidings- en ontwikkelings begeleiding

Sportcoaching

Er zijn veel jongeren (tussen de 12-30 jaar) die het moeilijk vinden om hun leven gestructureerd en op een uitdagende manier te leven. Dit kan komen door remmende factoren als gezondheid, financiën, misfitting, traumatische gebeurtenissen, gezinsproblematiek, etc. Voor deze jongeren hebben wij Personal Sport & Motivation Coachingstajecten opgezet. Deze trajecten zijn gebaseerd op eigen ontwikkelde principes en bieden een optimale en persoonlijk coaching voor jongeren.

 

Doelgroepen:

 • Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.
 • Jongeren met of zonder uitkering.
 • Jongeren met licht traumatische ervaringen zoals scheidingen, gezinsproblematiek en overige vormen van hechtingsuitdagingen.
 • Jongeren die moeilijk geaccepteerd worden of denken niet geaccepteerd te worden.
 • Jongeren met lichamlijke en psychise uitdagingen zoals obesitas of lichte angststoornissen.
 • Jongeren in asiel en / of  vluchtelingencentra.
 • Jongeren in overige kwetsbare posities .

 

Doelen:

 • Jongeren activeren, vitaler te worden! Zorgen voor regelmaat en balans in het leven.
 • Het opwekken van goede energie en een positieve gevoelens!
 • Uit je schulp/ isolement te komen en te laten zien dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft!
 • Vooruit komen en ontwikkelen!
 • Een oplaadpaal te zijn voor jongeren! Uit het rode en weer in het groene te komen!
 • Te leren luisteren naar jezelf! Welke zaken spelen mee en waardoor gaan sommige zaken minder.

 • Jongeren werkervaringstrajecten volgen in de sportwereld.

 

Bedrijfsleven

Door onze ruime ervaring op uitvoerend-, bestuurs- en management niveau binnen verschillende organisaties, zijn wij in staat  om organisaties van integraal specialistisch advies te voorzien. Denk hierbij aan het geven van advies of het implementeren van een visie, strategie of werkwijze. We doen dit op een manier waarbij de kleur van de organisatie en de ontwikkelingen van het werkgebied centraal staan, Wij weten als geen ander wat er nodig is om voor een bedrijf of organisatie een optimaal werkklimaat te vreëren. Dit natuurlijk met persoonlijke ontwikkeltrajecten en innovatieve coachtrajecten.

Doelgroepen:

 • MKB Bedrijven
 • Kleine organisaties, afdelingen en instellingen

 

Doelen:

 • Verbetertrajecten in organistaties
 • Innovatieve coachtrajecten
 • Subsidie aanvragen en beheer

 • Het verbeteren van team en management

 • Sparringspartner voor interne vraagstukken

 • Opvullen van hiaten en capaciteit in organisaties