Jongerencoaching

Er zijn veel jeugdigen en veel jongeren die het moeilijk vinden om hun leven gestructureerd en op een uitdagende manier te leven. Dit kan komen door remmende factoren als gezondheid, financiën, misfitting, traumatische gebeurtenissen, gezinsproblemen etc. Onze coachings trajecten om dit patroon te doorbreken zijn bijzonder en uitdagend te noemen. Graag maken we samen met jou een Sport & Motivatie Plan om deze negatieve patronen te doorbreken en om aan de slag te gaan om jouw nieuwe doelen te realiseren.

 

Doelgroepen:

- Jeugdigden in het basisonderwijs

- Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten

- Jongeren met of zonder uitkering

- Jeugd en jongeren met licht traumatische ervaringen; scheiding, gezinsproblemen, overlijden

- Jeugd en jongeren die moeilijk geaccepteerd worden of denken niet geaccepteerd te worden

- Overige kwetsbare jeugd en jongeren: jeugd en jongeren met obesitas of lichte angststoornissen

- Jeugd en jongeren in asielzoekerscentra

 

Doelen:

Door middel van sport jeugd en jongeren begeleiden en coachen met als doel:

- Activeren, vitaal worden! Zorgen voor regelmaat en een juiste balans in het leven

- Het opwekken van positieve energie en een positief gevoel

- Uit je schulp/isolement komen en laten zien dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft

- Vooruit komen en ontwikkelen

- Oplaadpaal zijn! Uit het rood en weer in het groene komen!

- Luisteren naar jezelf. Welke zaken spelen mee waardoor het minder gaat

- Werkervaring opdoen in de sportwereld

- Loopbaanadvies, opleidings- en ontwikkelings begeleiding

Betrokken partijen

Er zijn diverse instanties die bij jeugd en jongerenprojecten betrokken zijn. Denk hierbij aan gemeenten met grote begrotingstekorten of uitdagende projectvraagstukken, instellingen met activatie- en plaatsingsuitdagingen in het sociale domein, verenigingen en bonden met vrijwilligerstekorten of beleidsproblemen etc. Mijn coaching, counseling en consultancy trajecten zijn zeer zorgvuldig opgezet en behelzen onder anderen trajecten en projecten voor kwetsbare jeugd en jongeren, projecten voor scholen en overige instellingen. Graag ondersteun ik bij het optimaliseren van de jeugdzorg en jongerenzorg binnen een organisatie of gemeente. Dit met een knipoog naar de dagelijkse realiteit van deze jeugd en jongeren.

 

Doelgroepen:

- Gemeenten en overige overheden

- Scholen

- Instellingen betrokken bij het sociale domein

- Verenigingen betrokken bij jeugd en jongeren

- Zorgverzekeraars

- Sportbonden betrokken bij jongeren

- Collega coaches die samen deze trajecten willen uitrollen

 

Doelen:

- Jeugd en jongeren binnen de doelgroepen activeren, enthousiasmeren en laten deelnemen

- Opzetten van verbetertrajecten voor jeugd en jongeren op scholen en instellingen

- Opvullen van planningshiaten d.m.v. Burgerschapsleer trajecten of andere leertrajecten

- Het rendabeler maken van projecten

- Opzetten projecten binnen het sociale domein

- Het optimaliseren van bestaande projecten binnen het sociale domein

- Checken, beoordelen en aanpassen lopende projecten binnen het sociale domein

- Beoordelen, verbeteren of opzetten van jeugdbeleid bij verenigingen

Hoe werkt het?

U kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@dastawo.nl