Sportcoaching

Er zijn veel jongeren (tussen de 12-30 jaar) die het moeilijk vinden om hun leven gestructureerd en op een uitdagende manier te leven. Dit kan komen door remmende factoren als gezondheid, financiën, misfitting, traumatische gebeurtenissen, gezinsproblematiek, etc. Voor deze jongeren hebben wij Personal Sport & Motivation Coachingstajecten opgezet. Deze trajecten zijn gebaseerd op eigen ontwikkelde principes en bieden een optimale en persoonlijk coaching voor jongeren.

 

Doelgroepen:

 • Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.
 • Jongeren met of zonder uitkering.
 • Jongeren met licht traumatische ervaringen zoals scheidingen, gezinsproblematiek en overige vormen van hechtingsuitdagingen.
 • Jongeren die moeilijk geaccepteerd worden of denken niet geaccepteerd te worden.
 • Jongeren met lichamlijke en psychise uitdagingen zoals obesitas of lichte angststoornissen.
 • Jongeren in asiel en / of  vluchtelingencentra.
 • Jongeren in overige kwetsbare posities .

 

Doelen:

 • Jongeren activeren, vitaler te worden! Zorgen voor regelmaat en balans in het leven.
 • Het opwekken van goede energie en een positieve gevoelens!
 • Uit je schulp/ isolement te komen en te laten zien dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft!
 • Vooruit komen en ontwikkelen!
 • Een oplaadpaal te zijn voor jongeren! Uit het rode en weer in het groene te komen!
 • Te leren luisteren naar jezelf! Welke zaken spelen mee en waardoor gaan sommige zaken minder.

 • Jongeren werkervaringstrajecten volgen in de sportwereld.

 

Betrokken partijen

Er zijn diverse instanties die bij jongerenprojecten betrokken zijn. Denk hierbij aan Gemeenten met bijvoorbeeld grote begrotingstekorten, instellingen met activatie - en plaatsingsuitdagingen in het sociale domein, verenigingen en bonden met vrijwilligerstekorten of beleidsproblemen. Binnen de Sportcoaching worden Gemeenten, scholen, verenigingen, stichtingen en andere instellingen ondersteund om projecten op te zetten voor jongeren. Dit behelst projecten voor jongeren in kwetsbare posities maar ook algemene projecten voor scholen en overige instellingen. Denk hier bijvoorbeeld aan MDT projecten.

 

Doelgroepen:

 • Gemeenten en overige overheden
 • Scholen
 • Instellingen en organisaties betrokken bij sociaal domein

 • Verenigingen betrokken bij jongeren
 • Zorgverzekeraars
 • Sportbonden betrokken bij jongeren
 • Collega coaches die samen trajecten willen uitrollen

 

Doelen:

 • Jongerne binnen de doelgroepen activeren, enthousiasmeren en laten deelnemen
 • Opzetten van verbetertrajecten voor jongeren op scholen en instellingen
 • Opzetten van burgerschapsleertrajecten of andere leertrajecten
 • Opzetten, doorlichten of verbeteren van jongeren projecten

Hoe werkt het?

U kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@dastawo.nl