DOELEN BEREIKEN? BEL +31 6-55305515

+31 6 55305515 - info@dastawo.nl

Activiteiten Sport

Er zijn diverse instanties die bij jeugd en ongerenprojecten betrokken zijn. Denk hierbij aan gemeenten met grote begrotingstekorten of uitdagende projectvraagstukken, instellingen met activatie- en plaatsingsuitdagingen in het sociale domein, verenigingen en bonden met vrijwilligerstekorten of beleidsproblemen etc. Binnen de Sport Coaching worden gemeenten, scholen, verenigingen, stichtingen en andere Instellingen ondersteund om projecten op te zetten. Dit behelst projecten voor jongeren in kwetsbare posities maar ook algemenen projecten voor scholen en overige instellingen.

Doelgroepen:

 • Gemeenten en overige overheden.
 • Scholen.
 • Individuele sporters.
 • Instellingen betrokken bij het sociale domein.
 • Verenigingen betrokken bij jeugd en jongeren.
 • Zorgverzekeraars.
 • Sportbonden betrokken bij jeugd en jongeren.
 • Collega coaches die samen deze trajecten willen uitrollen.

Activiteiten Sport:

Coaching

 • Individuele coachingstrajecten.
 • Groepscoachingstrajecten
 • Coachen van besturen en management.
 • Jobcoaching.

Counseling

 • Raadgever en sparringspartner op het gebied van sportvraagstukken.

Consulting

 • Ondersteuning bij opstelling van beleid en visie.
 • Ondertseuning bij implementeren van beleid en visie.
 • Ondersteuning bij overige sport vraagstukken in sportdomein.

Een greep uit onze referenties: